Recent Activity

Activity stream for all registered members at Diễn Đàn Học Sinh Sinh Viên Trường Đại Học Tây Nguyên.

 1. admin posted a new thread.

  đề thi môn Hóa đại cương 2 học kỳ 2 năm học 2014-2015 trường đại học tây nguyên.jpg

  https://drive.google.com/file/d/1xfvgCdKSCrkNOt34eo_GiQk1uwA1MJo8

  Forum: Hóa Đại Cương 2

  Jun 16, 2019 at 8:40 PM
 2. admin posted a new thread.

  đề thi môn Lý Sinh học kỳ 2 năm học 2018-2019 trường đại học tây nguyên

  https://drive.google.com/file/d/1EypOGduV85KJ_ZxPjhPhj0YJ9q3KqtoI

  Forum: Lý Sinh

  Jun 16, 2019 at 4:08 PM
 3. admin posted a new thread.

  đề thi môn Nguyên Lý Cơ Bản 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 trường đại học tây nguyên

  https://drive.google.com/file/d/1_KQRM53r0x2dzs-V3ue-7PfPPCr7fzlT

  Forum: Nguyên Lý Cơ Bản 2

  Jun 16, 2019 at 4:06 PM
 4. admin posted a new thread.

  đề thi môn Tâm Lý Học Đại Cương học kỳ 2 năm học 2018-2019 trường đại học tây nguyên

  https://drive.google.com/file/d/1k7JaW-hVTwt19uJk4uM-6ZYwyKBXFggW

  Forum: Tâm Lý Học Đại Cương

  Jun 16, 2019 at 3:48 PM
 5. admin posted a new thread.

  đề thi môn Luật Kinh Tế thi giữa học kỳ năm học 2018-2019 trường đại học tây nguyên

  https://drive.google.com/file/d/1nbgM51MYtwGD1Y-2tHMB69ts2PMi0Bmt

  Forum: Luật Kinh Tế

  Jun 16, 2019 at 3:44 PM
 6. admin posted a new thread.

  Đề Cương môn Pháp luật đại cương

  https://drive.google.com/file/d/1zE_hp4eP-jOOu7pxS3xoBDP0amzR7RZd

  Forum: Pháp Luật Việt Nam Đại Cương

  Jun 15, 2019 at 10:32 PM
 7. admin posted a new thread.

  bài tập tình huống môn Pháp luật đại cương phần 2

  https://drive.google.com/file/d/1L1gEcMT4PTVuJPy_t4mRbFGrJpkyGZa3

  Forum: Pháp Luật Việt Nam Đại Cương

  Jun 15, 2019 at 10:31 PM
 8. admin posted a new thread.

  bài tập tình huống môn Pháp luật đại cương phần 1

  https://drive.google.com/file/d/13GI9jn45RmbILAXLQhlZrjZBkla1xmwA

  Forum: Pháp Luật Việt Nam Đại Cương

  Jun 15, 2019 at 10:31 PM
 9. admin posted a new thread.

  Bài tập chia tài sản thừa kế môn Pháp luật đại cương

  https://drive.google.com/file/d/1jdRRxUwsJw87lNbVJbD5Q6zLmJ-iYt8S

  Forum: Pháp Luật Việt Nam Đại Cương

  Jun 15, 2019 at 10:14 PM
 10. admin posted a new thread.

  tổng hợp câu hỏi ôn thi môn Dược Lý Học Thú Y

  https://drive.google.com/file/d/1Ra7rilQCTlcNtb0Cqdqyuq60Zsg7LjCv

  Forum: Tài Liệu Ngành Thú Y

  Jun 14, 2019 at 10:17 PM
 11. admin posted a new thread.

  Đề Cương ôn thi môn Dược liệu thú y

  https://drive.google.com/file/d/1kgwM6WNUaBBNBEMpV1QF8hE2JT9Q0xxa

  Forum: Tài Liệu Ngành Thú Y

  Jun 14, 2019 at 10:16 PM
 12. admin posted a new thread.

  Đề cương ôn thi môn Dinh dưỡng động vật

  https://drive.google.com/file/d/1PGehrN6SUmmyFSi9Oqo_8T2d87rEAj31

  Forum: Tài Liệu Ngành Thú Y

  Jun 14, 2019 at 10:15 PM
 13. admin posted a new thread.

  Đề cương ôn tập Ngoại Khoa Thú Y Thực Hành New

  https://drive.google.com/file/d/1cIKhDoyzVqc5LMIFJyeF_8OeK3mlTC75

  Forum: Tài Liệu Ngành Thú Y

  Jun 14, 2019 at 10:14 PM
 14. admin posted a new thread.

  Đề cương ôn tập môn Vi Sinh Vật Thú Y

  https://drive.google.com/file/d/1WfeKoCNqB2HFBgsOOzmvid2SgH1STl9c

  Forum: Tài Liệu Ngành Thú Y

  Jun 14, 2019 at 10:14 PM
 15. admin posted a new thread.

  Đề cương ôn tập môn Vi sinh vật thú y full part 2

  https://drive.google.com/file/d/1S8neQvSwq5QaOLnioyNL0n_EyplMzE-D

  Forum: Tài Liệu Ngành Thú Y

  Jun 14, 2019 at 10:12 PM
Loading...