Các Mẫu Văn Bản Quan Trọng Dành Cho Sinh Viên Đại Học Tây Nguyên
Các Mẫu Văn Bản Liên Quan Đến Hành Chính Của ĐHTN Các Mẫu Văn Bản : Liên Quan Đến Quốc Phòng An Ninh
Các Mẫu Văn Bản : Liên Quan Đến Đề Tài Khoa Học Các Mẫu Văn Bản : Liên Quan Đến Tài Liệu Học Tập
Danh sách video năm 2017
2017-01-HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA KHTN & CN 2017 2017-02-KỶ NIỆM 14 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM GDQP
2017-03-HỘI THI SẮC MÀU ASEAN 2017 2017-04-CHÀO TÂN SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC 2017 icon_vip.gif
2017-05-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ 2017 2017-06-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM 2017
2017-07-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2917 2017-08-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2017
2017-09-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ NĂM 2017 2017-10-CHÀO TÂN SINH VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2017
2017-11-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC NĂM 2017 2017-12-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2017
2017-13-CHÀO TÂN SINH VIÊN KẾ TOÁN 2017 2017-14-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH BẢO VỀ THỰC VẬT 2017
Danh sách video năm 2016
2016-01-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ 2016 2016-02-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC 2016
2016-03-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ 2016 2016-04-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM 2016
2016-05-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ2016 2016-06-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 2016
2016-07-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN 2016 2016-08-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ ÐẤT ÐAI 2016
2016-09-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG 2016 2016-10-CHÀO TÂN SINH VIÊN KINH TẾ VÀ KINH TẾ NÔNG NGHỆP 2016
2016-11-THI MISS TNU 2016 2016-12-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT 2016
2016-13-ĐÊM GA LA KỸ NĂNG MỀM CỦA KHOA KINH TẾ 2016 2016-14-ĐÊM CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NĂM 2016
2016-15-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y NĂM 2016 2016-16-CHUNG KẾT HỘI THI NGHIỆP VỤ KHOA SƯ PHẠM 2016
2016-17-TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ  
Danh sách video năm 2015
2015-01-CHÀO TÂN SINH VIÊN SƯ PHẠM SINH 2015 2015-02-CHÀO TÂN SINH YC 2015
2015-03-CHÀO TÂN SINH VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH 2015 2015-04-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 2015
Danh sách video năm 2014
2014-01-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC NĂM 2014 2014-02-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM NĂM 2014
2014-03-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2014 2014-04-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2014
2014-05-CHÀO TÂN SINH VIÊN KT HỌC VÀ KT NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 2014-06-CHÀO TÂN SINH VIÊN SINH HỌC-CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2014
2014-07-NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NGÀNH HÓA HỌC NĂM 2014 2014-08-NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA SƯ PHẠM NĂM 2014
2014-09-NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM SINH HỌC NĂM 2014 2014-10-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2014
2014-11-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2014  
Danh sách video năm 2013
   
   
Danh sách video năm 2012
2012-01-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC NĂM 2012 2012-02-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH K12
2012-03-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM VĂN NĂM 2012 2012-04-CHÀO TÂN SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2012
2012-05-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH NĂM 2012  
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGÀNH KHXH & NHÂN VĂN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - MARKETING
An ninh - Bảo mật mạng Cơ học
Luật báo chí
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Internet & Mobile Marketing
Cơ sở dữ liệu Địa chất công trình
Quản lý nhà nước
Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Kế hoạch kinh doanh
Đồ họa ứng dụng
Kết cấu công trình
Văn học nước ngoài
Kinh tế học
Kinh doanh quốc tế
Kiểm thử phần mềm Kết cấu xây dựng
Văn học Việt Nam
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Lý thuyết Marketing
Lắp ráp - cài đặt Kiến trúc
Xã hội học
Phương pháp học tập
Marketing trực tiếp
Lập trình thiết bị di động Thiết kế nội thất
Xác suất - Thống kê
Tâm lý học
PR-Truyền Thông
Lập trình ứng dụng Thiết kế xây dựng
Quản trị nguồn nhân lực
Toán cao cấp
Quản trị bán hàng
Lập trình Web Vẽ mỹ thuật
Quản trị sản xuất
Toán rời rạc
Quản trị chiến lược
Quản trị mạng Tổ chức sự kiện
Quản trị thương hiệu
Triết học Mác - Lênin
Quản trị học

NGOẠI NGỮ KỸ NĂNG MỀM NGÀNH VĂN HÓA DU LỊCH KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - THUẾ NGÀNH LUẬT
Anh văn cơ bản
Kỹ năng tư duy
Âm nhạc
Thị trường Bất động sản
Luật dân sự
Anh văn giao tiếp
Kỹ năng đàm phán
Ẩm thực
Phân tích hoạt động K.Doanh
Luật đất đai
Anh văn thương mại
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Chụp ảnh - Quay phim
Kiểm toán
Luật hành chính
Chứng chỉ A,B,C
Kỹ năng giao tiếp
Thời trang - Làm đẹp
Kế toán quản trị
Luật hình sự
Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Kỹ năng thuyết trình
Thị trường chứng khoán
Kế toán tài chính
Luật lao động
TOEFL - IELTS - TOEIC
Kỹ năng làm việc nhóm
Thuế
Nguyên lý kế toán
Luật môi trường
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng lãnh đạo
Tín dụng - Ngân hàng
Tài chính doanh nghiệp
Luật thương mại
  Kỹ năng phỏng vấn
  Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Nhà nước & pháp luật

Diễn Đàn Sinh Viên Đại Học Tây Nguyên

Loading...
  1. (Contains no messages)
  2. (Contains no messages)
  3. (Contains no messages)
  4. (Contains no messages)
  5. (Contains no messages)
  6. (Contains no messages)
  7. (Contains no messages)
  8. (Contains no messages)
  9. (Contains no messages)
  10. (Contains no messages)
  11. (Contains no messages)
  1. THƯ VIỆN PHẦN MỀM

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  1. HƯỚNG DẪN TRÊN DIỄN ĐÀN

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  2. VI PHẠM

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS