Diễn Đàn Học Sinh Sinh Viên Trường Đại Học Tây Nguyên


Tài Liệu Trường Đại Học Tây Nguyên
Văn Nghệ Trường Đại Học Tây Nguyên

=======VIDEO 2011=======

Giấc mơ cánh cò - Quản trị kinh doanh thương mại k10


=======VIDEO 2012=======

2012-01-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC NĂM 2012

2012-02-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH K12

2012-03-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM VĂN NĂM 2012

2012-04-CHÀO TÂN SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2012

2012-05-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH NĂM 2012

=======VIDEO 2013=======

2013-01-CHÀO TÂN SINH VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH 2013

2013-02-CHÀO TÂN SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN 2013

2013-03-CHÀO TÂN SINH VIÊN SƯ PHẠM VĂN VÀ CỬ NHÂN VĂN 2013

2013-04-CHÀO TÂN SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÝ 2013

2013-05-CHÀO TÂN SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC 2013

2013-06-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ 2013

2013-07-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2013

2013-08-CHÀO TÂN SINH VIÊN GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2013

2013-09-CHÀO TÂN SINH VIÊN TÀI CHÍNH NGẦN HÀNG 2013

=======VIDEO 2014=======

2014-01-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC NĂM 2014

2014-02-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM NĂM 2014

2014-03-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2014

2014-04-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2014

2014-05-CHÀO TÂN SINH VIÊN KT HỌC VÀ KT NÔNG NGHIỆP NĂM 2014

2014-06-CHÀO TÂN SINH VIÊN SINH HỌC-CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2014

2014-07-NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NGÀNH HÓA HỌC NĂM 2014

2014-08-NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA SƯ PHẠM NĂM 2014

2014-09-NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM SINH HỌC NĂM 2014

2014-10-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2014

2014-11-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2014

2014-12-QUÂN SỰ 2014


=======VIDEO 2015=======

2015-01-CHÀO TÂN SINH VIÊN SƯ PHẠM SINH HỌC 2015

2015-02-CHÀO TÂN SINH YC 2015

2015-03-CHÀO TÂN SINH VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH 2015

2015-04-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 2015

2015-05-CHÀO TÂN SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA 2015

2015-06-CHÀO TÂN SINH VIÊN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ LÂM SINH

2015-07-CHÀO TÂN SINH VIÊN KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 2015

2015-08-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y NĂM 2015

2015-09-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ 2015


=======VIDEO 2016=======

2016-01-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ 2016

2016-02-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC 2016

2016-03-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ 2016

2016-04-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM 2016

2016-05-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2016

2016-06-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 2016

2016-07-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN 2016

2016-08-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2016

2016-09-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG 2016

2016-10-CHÀO TÂN SINH VIÊN KINH TẾ VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 2016

2016-11-THI MISS TNU 2016

2016-12-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT 2016

2016-13-ĐÊM GA LA KỸ NĂNG MỀM CỦA KHOA KINH TẾ 2016

2016-14-ĐÊM CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NĂM 2016

2016-15-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y NĂM 2016

2016-16-CHUNG KẾT HỘI THI NGHIỆP VỤ KHOA SƯ PHẠM 2016

2016-17-LIÊN HOAN TIẾNG HÁT DÂN CA TỈNH ĐAK LAK NĂM 2016

2016-18-TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ

2016-19-ĐÊM DIỄN VĂN NGHỆ THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN 2016


=======VIDEO 2017=======

2017-01-HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA KHTN & CN 2017

2017-02-KỶ NIỆM 14 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM GDQP

2017-03-HỘI THI SẮC MÀU ASEAN 2017

2017-04-CHÀO TÂN SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC 2017

2017-05-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA KHTN VÀ CN 2017

2017-06-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM 2017

2017-07-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2017

2017-08-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2017

2017-09-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ NĂM 2017

2017-10-CHÀO TÂN SINH VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2017

2017-11-CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC NĂM 2017

2017-12-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2017

2017-13-CHÀO TÂN SINH VIÊN KẾ TOÁN 2017

2017-14-CHÀO TÂN SINH VIÊN NGÀNH BẢO VỀ THỰC VẬT 2017

2017-15-THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN 2017